??wiat wg Zombie - to wspania??e miejsce, gdzie zombie mo??e zn??w sta─? si─? cz??owiekiem. Jednak musisz mu w tym pom??c. Zwied?? wysp─?, zbuduj potrzebne budowle i uprawiaj nietypowe ro??liny, kt??rych u??yjesz do przyrz─?dzenia Zombium - cudownej substancji zmieniaj─?cej zombie w cz??owieka.
Stw??rz ranczo z prawdziwego zdarzenia! Hoduj zwierz─?ta, wyrabiaj w??asny d??em, ser, wino, posad?? warzywa, drzewa i nie tylko...
Z??ote piaski, niebieskie morze i gor─?ce s??o??ce - idealne miejsce na kurort wypoczynkowy! Stw??rz raj na ziemi i zapewnij turystom ca??─? mas─? atrakcji. My??lisz, ??e uda ci si─? pokona─? Twoich znajomych? Udowodnij to!

??wiat wg Zombie - Porady

Jeste┼Ť w: Gry \ ??wiat wg Zombie \ Porady

??wiat wg Zombie - to wspania??e miejsce, gdzie zombie mo??e zn??w sta─? si─? cz??owiekiem. Jednak musisz mu w tym pom??c. Zwied?? wysp─?, zbuduj potrzebne budowle i uprawiaj nietypowe ro??liny, kt??rych u??yjesz do przyrz─?dzenia Zombium - cudownej substancji zmieniaj─?cej zombie w cz??owieka.

Porady:
 • >> Jak rozwi─?za─? zagadk─? Sfinksa?
  Rozwi─?zanie zagadki Sfinksa umo??liwi otrzymanie nakr─?tek.

  ??wiat wg zombie - tajemnica faraona

  Aby rozwi─?za─? zagadk─?, musisz wykona─? czynno??ci:
  1. Wybuduj Sfinksa
  2. Wy??lij s─?siadowi jedn─? ??rub─? (s─?siad nie musi posiada─? Sfinksa)
  3. Popro?? s─?siada o odes??anie ??ruby
  4. Otrzymujesz nakr─?tk─?
 • >> Jak chroni─? znalezione skarby nie maj─?c stra??nika?
  Wszystkie twoje skarby znalezione na wyspach przez poszukiwaczy skarb??w mog─? zosta─? skradzione przez innych, je??eli nie posiadasz Stra??nika. Jednak??e dzi─?ki kolejnej aktualizacji gry, mo??esz skutecznie zabezpieczy─? swoje skarby przed kradzie??─?, i to bez zakupu drogiego stra??nika. W tym celu wystarczy:
  1. uko??czy─? budow─? namiotu z r????owym s??oniem (teleport), daj─?cym dost─?p do ??pi─?cej Wyspy.
  2. Poniewa?? s─?siedzi maj─? dost─?p do twojej ??pi─?cej Wyspy poprzez ten namiot, usu?? go - ty dostaniesz si─? na ??pi─?c─? Wysp─? poprzez klikni─?cie na globus z wyborem wysp - inni ju?? nie b─?d─? mogli si─? tam dosta─?.
  3. Jako, ??e wyspa b─?dzie ju?? niedost─?pna dla innych, umie??─? tam swoich poszukiwaczy skarb??w - znalezione przez nich skarby b─?d─? bezpieczne na dost─?pnej tylko tobie wyspie.
  Mo??liwe, ??e powy??szy spos??b b─?dzie tak??e skuteczny w przypadku innych teleport??w (np. telefonu).
 • >> Co daj─? zadania do wykonania?
  Od pewnego czasu w grze dost─?pne s─? zadania do wykonania. Wype??nienie zadania nagradzene jest najcz─???ciej do??wiadczeniem, monetami i przedmiotami (wszystko zale??y od danego zadania). Zadania nie musz─? by─? wykonywane w kolejno??ci, jednak??e aby dost─?pne by??o kolejne zadanie, wymagane jest czasami zrealizowanie kt??rego?? z poprzednich. Z lewej strony ekranu z gr─? widoczne s─? dost─?pne na danym etapaie zadania. Widoczne s─? tylko trzy z nich, w rzeczywisto??ci mo??e ich by─? wi─?cej - sprawdzisz to klikaj─?c zak??adk─? "zadania" widoczn─? na dole ekranu.
 • >> Jak zdoby─? za darmo zombiedolce?
  Jest kilka sposob??w na zdobycie darmowych zombiedolc??w.

  1. Zombiedolce mo??esz wylosowa─? w M??ynie (po rozbudowaniu). W ten spos??b mo??esz zdoby─? maksymalnie 3 zombiedolce na 8 godzin.

  2. Zombiedolce mo??esz wykupi─? za posiadane eurog─?bki. Aby nie p??aci─? za eurog─?bki, odwied?? stron─? http://nk.pl/#portfel/zdobadzeurogabki, gdzie rejestruj─?c si─? w prezentowanych tam serwisach mo??esz nazbiera─? znaczn─? ilo??─?.

  3. Poprzez codzienne logowania mo??esz wygrywa─? r????ne bonusy. Czwartego i pi─?tego dnia, je??eli szcz─???cie ci dopisze, mo??esz wygra─? zombiedolce.

  4. Zombiedolce mo??esz tak??e wyprodukowa─? w Babilonie.

  5. Wykonuj─?c niekt??re zadania.

  6. Przechodz─?c na kolejne poziomy.
 • >> Jak szybko zdobywa─? dzwonki?
  U??atw odwiedzaj─?cym ci─? znajomym pukanie do zamku strach??w. W tym celu postaraj si─? ustawi─? zamek przy drodze ko??o jaskini. Jest to miejsce widoczne od razu po przej??ciu na twoj─? wysp─?, a nie ka??dy chce po??wi─?ca─? czas, aby przeszukiwa─? pozosta??e zakamarki wyspy.